Διαφημιστικές σημαίες πεζοδρομίου και παραλίας.

Διαφημιστικές σημαίες πεζοδρομίου και παραλίας. 
Περιλαμβάνουν κοντάρι, σημαιόπανο, ιμάντα για επιπλέον ενίσχυση 
και πλαστική βάση που γεμίζει με νερό ή άμμο.